(6-4-1393) روز حضور اینجانب در تابستان ( به استثنای مرداد ماه) سه شنبه ها ساعت 9 صبح تا 11:30  ~~~    
» بیوگرافی
دوره کارشناسی را در رشته مهندسی کامپیوتر- سخت افزار در دانشگاه صنعتی اصفهان گذرانده ام و پس از آن با اخذ رتبه اول در گروه خود،  در همان دانشگاه در رشته مهندسی مخابرات دوره کارشناسی ارشد را گذراندم و هم اکنون در مقطع دکتری رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول به تحصیل می باشم .

از سال 1379 تا کنون با دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان همکاری دارم و علاقه مند به تحقیق در زمینه شبکه های کامپیوتری ومعماری کامپیوترمی باشم.

استاديران
© 2007 - 2012 Ostadiran Group. All Rights Reserved.
استادیران - پایگاه اجتماع اساتید ایرانی
www.ostadiran.ir