(20-7-1393) روز جضور اینجانب در دفتر گروه در دانشکده فنی مهندسی : یکشنبه ها 9:30 الی 12   ~~~   (20-7-1393) تکالیف مدار الکتریکی در بحش دانلود فایل قرار گرفت  ~~~    
» بیوگرافی
دوره کارشناسی را در رشته مهندسی کامپیوتر- سخت افزار در دانشگاه صنعتی اصفهان گذرانده ام و پس از آن با اخذ رتبه اول در گروه خود،  در همان دانشگاه در رشته مهندسی مخابرات دوره کارشناسی ارشد را گذراندم و هم اکنون در مقطع دکتری رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول به تحصیل می باشم .

از سال 1379 تا کنون با دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان همکاری دارم و علاقه مند به تحقیق در زمینه شبکه های کامپیوتری ومعماری کامپیوترمی باشم.

استاديران
© 2007 - 2012 Ostadiran Group. All Rights Reserved.
استادیران - پایگاه اجتماع اساتید ایرانی
www.ostadiran.ir