قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد..... خواهشمندم، قبل از ارسال پايان نامه براي اينجانب، آن را مطابق با دستورالعمل دانشگاه تنظيم فرماييد. شيوه نگارش پايان نامه را مي توانيد از قسمت دانلود، دريافت فرماييد. [1389/09/14]  

Impact Factors of Journals in Sport and Exercise Science and Medicine for 2012.pdf
تاریخ : 1391/04/15
بازدید : 959 مرتبه

ISC-1390 لیست ضریب تاثیر مجلات فارسی
تاریخ : 1390/08/25
بازدید : 966 مرتبه

شیوه جدید نوشتن آدرس مولف در مقالات
تاریخ : 1390/08/25
بازدید : 1361 مرتبه

جدول امتیازدهی مقالات مستخرج از پایان نامه، دانشگاه آزاد خوراسگان
تاریخ : 1390/08/25
بازدید : 960 مرتبه

راهنمای نگارش پایان نامه و پروپوزال
تاریخ : 1390/08/25
بازدید : 2545 مرتبه

توصیـه به دانشجویان کارشناسـی ارشـد توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد خوراسگان
تاریخ : 1390/08/25
بازدید : 1405 مرتبه

چک لیست نگارش پایان نامه
تاریخ : 1390/08/25
بازدید : 948 مرتبه

نمره کار کلاسی و امتحان روش تحقیق ارشد
تاریخ : 1391/11/15
بازدید : 769 مرتبه

روانشناسی ورزش 1
تاریخ : 1391/11/14
بازدید : 973 مرتبه

روش تحقیق ارشد
تاریخ : 1391/11/02
بازدید : 834 مرتبه

نمرات یادگیری ارشد
تاریخ : 1391/10/28
بازدید : 854 مرتبه

نمرات پایان ترم رشد ارشد
تاریخ : 1391/10/18
بازدید : 895 مرتبه

WORLD CONFERENCE ON PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY,28 November -01 December 2012,Antalya, Turkey
تاریخ : 1391/05/21
بازدید : 683 مرتبه

Sport Sciences Journals
تاریخ : 1391/05/21
بازدید : 936 مرتبه

دومین همایش ملی علم و هندبال،تهران، 26 و 27 مهر 91
تاریخ : 1391/05/21
بازدید : 771 مرتبه

دومين همايش ملي استعداديابي ورزشي، تهران، 26 و 27 مهر 91
تاریخ : 1391/05/21
بازدید : 732 مرتبه

International Conference on Sports and Exercise Science ,26th to 29th March 2013 ,Bangkok, Thailand
تاریخ : 1391/05/21
بازدید : 681 مرتبه

Football and Communities Across Codes ,4th to 6th February 2013 ,Sydney, Australia
تاریخ : 1391/05/21
بازدید : 671 مرتبه

International Conference on Management, Economics and Social Sciences , 8th to 9th January 2013 ,Kuala Lumpur, Malaysia
تاریخ : 1391/05/21
بازدید : 779 مرتبه

روانشناسی عمومی
تاریخ : 1391/04/15
بازدید : 1012 مرتبه

:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::