نام کاربری :
کلمه عبور :
عضو جدید بازیابی کلمه عبور

:: برهان صدیقین
( رشته : معارف اسلامي )

برهانهای خداشناسى به برهانهای وجودشناختى و جهانشناختى تقسيم مى‏شود.

براى برهانهای وجودشناختى (برهان صديقين)، تقريرهای مختلفى وجود دارد که از بیست نوع بیشتر است. در این نوع برهان، از وجود برای اثبات وجود استفاده می شود.

 این نوع برهان همان آیات انفسی است که در آیه 53 از سوره «فصلت» به آن اشاره شده است. این آیه می فرماید: «آیات و نشانه های خود را در آفاق (عالم بیرون) و در درون آنها (انفس) به ایشان نشان خواهیم داد تا روشن شود که او حق است».

در آیات آفاقی، از ممکن (مخلوقات) به وجود خالق و واجب الوجود پی می برند و به آن استدلال می کنند.

در «مكتب اشراق»، بر اساس قاعده‏ نور، برهان صدیقین را تقریر می کنند و در «حكمت متعاليه» بر مبناى اصالت و وحدت و مراتب وجود به تقریر برهان صدیقین می پردازند و اينكه «وجود بما هو وجود» عين تمام و كمال و فعليت است؛ و اینکه  اگر نقصان و نداشتن فعليت در ساحت وجود راه مى‏يابد، از ناحيه‏ معلوليت و وابستگى است.

«علامه طباطبایی» در تقریر برهان صدیقین گفته است: وجود واقعيتى است كه هر صاحب شعورى ناگزير است به آن اذعان و اعتراف کند. استدلال به بطلان وجود مستلزم ثبوت و وضع آن است، زیرا همان كسى كه مى‏گويد اشيا در واقع موهوم اند واقعيت را قبول و اثبات كرده است. آن واقعيتى كه عدم و بطلان نمى‏پذيرد واجب الوجود بالذات است. چيزهايى كه در واقعيت داشتن خود به واجب الوجود بالذات محتاج اند واجب بالغير و قائم به اويند (که از آنها به «ممکن الوجود» نیز تعبیر می شود). بنابراين، وجود خداوند (واجب الوجود بالذات) ضرورى و بديهى است؛ و برهانهایی که برای اثبات خدا به کار می رود نقش تنبيهى (هشدار دادن و متوجه کردن) دارد و او مستغنی از برهان است.

«برهان صدیقین» برهانی است که در آن «آفتاب آمد دلیل آفتاب»؛ یعنی همان طور که برای اثبات آفتاب از وجود خود آفتاب استفاده می شود، در اثبات واجب الوجود نیز به خود وجود استدلال می شود و وجود امری بدیهی است و نیاز به اثبات ندارد.
:: کامپیوتر
اساتيد عضو : 130 استاد
مقالات مرتبط : 89 مطلب
مجموع بازدیدها : 272310
 

:: کشاورزی
اساتيد عضو : 6 استاد
مقالات مرتبط : 7 مطلب
مجموع بازدیدها : 25236
 

:: ریاضیات و آمار
اساتيد عضو : 30 استاد
مقالات مرتبط : 16 مطلب
مجموع بازدیدها : 68183
 

:: صنایع غذایی

مقالات مرتبط : 4 مطلب
مجموع بازدیدها : 12101
 

:: عمران
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط : 4 مطلب
مجموع بازدیدها : 19719
 

:: پزشکی
اساتيد عضو : 4 استاد
مقالات مرتبط : 7 مطلب
مجموع بازدیدها : 19729
 

:: حسابداری
اساتيد عضو : 8 استاد
مقالات مرتبط : 3 مطلب
مجموع بازدیدها : 15016
 

:: برق و الکترونیک
اساتيد عضو : 13 استاد
مقالات مرتبط : 7 مطلب
مجموع بازدیدها : 59195
 

:: حقوق
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط : 5 مطلب
مجموع بازدیدها : 16260
 

:: علوم تربیتی
اساتيد عضو : 3 استاد
مقالات مرتبط : 10 مطلب
مجموع بازدیدها : 30855
 

:: مکانیک
اساتيد عضو : 11 استاد
مقالات مرتبط : 5 مطلب
مجموع بازدیدها : 31916
 

:: اقتصاد
اساتيد عضو : 3 استاد
مقالات مرتبط : 1 مطلب
مجموع بازدیدها : 7797
 

:: عمومي

مقالات مرتبط : 2 مطلب
مجموع بازدیدها : 5811
 

:: فلسفه
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط : 8 مطلب
مجموع بازدیدها : 23100
 

:: معارف اسلامي
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط : 8 مطلب
مجموع بازدیدها : 24273
 

:: زبان و ادبيات فارسي
اساتيد عضو : 12 استاد
مقالات مرتبط : 3 مطلب
مجموع بازدیدها : 28234
 

:: روانشناسي
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط : 27 مطلب
مجموع بازدیدها : 50848
 

:: تربيت بدني
اساتيد عضو : 9 استاد
مقالات مرتبط : 18 مطلب
مجموع بازدیدها : 69073
 

:: علوم سياسي
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط : 2 مطلب
مجموع بازدیدها : 27933
 

:: جغرافيا
اساتيد عضو : 23 استاد
مقالات مرتبط : 12 مطلب
مجموع بازدیدها : 81972
 

:: فيزيك
اساتيد عضو : 2 استاد
مقالات مرتبط : 4 مطلب
مجموع بازدیدها : 19140
 

:: تاريخ
اساتيد عضو : 3 استاد
مقالات مرتبط : 2 مطلب
مجموع بازدیدها : 15204
 

:: علوم اجتماعي
اساتيد عضو : 6 استاد
مقالات مرتبط : 10 مطلب
مجموع بازدیدها : 27803
 

:: زبان خارجه
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 13949
 

:: زيست شناسي
اساتيد عضو : 3 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 9075
 

:: صنایع
اساتيد عضو : 4 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 21694
 

:: مدیریت
اساتيد عضو : 15 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 27914
 

:: زمین شناسی
اساتيد عضو : 7 استاد
مقالات مرتبط : 1 مطلب
مجموع بازدیدها : 14056
 

:: شیمی
اساتيد عضو : 10 استاد
مقالات مرتبط : 4 مطلب
مجموع بازدیدها : 15938
 

:: حسابداری
اساتيد عضو : 6 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 12433
 

:: منابع طبیعی
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 2659
 

:: باستان شناسی
اساتيد عضو : 11 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 7615
 

:: اقتصاد
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 4138
 

:: جامعه شناسی
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 1975
 

:: معماری
اساتيد عضو : 8 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 9765
 

:: صدا و سیما
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 1048
 

:: زبان و ادبیات عربی
اساتيد عضو : 2 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 2094
 

:: مهندسی شیمی
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط : 0 مطلب
مجموع بازدیدها : 8252
 

مشاهده دیگر رشته ها
  ارتباط با ما منابع درسی آرشیو اخبار آرشیو مقالات جستجو اساتید عضو صفحه اول  
:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار شرکت پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::